Directori


Mihăilescu Mihaela-director


Studii

Liceul de matematică-fizică ”Al. I. Cuza” Focșani, promoția 1986; Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea filosofie-istorie, promoția 1990.


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1990-prezent; Director 1995 - prezent; Metodist IȘJ Galați 2007 -prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2007 - 2014; 26 ani vechime în învățământ, 26 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Școala Gimnazială nr. 1 Independența este școala în care m-am format și dezvoltat ca profesor și ca director. Îmi doresc să am puterea, răbdarea și entuziasmul de a insufla personalului școlii determinarea și încrederea mea că pot schimba în bine destine și lucruri.


Mihăilescu Adrian-director adjunct


Studii

Liceul de chimie industrială Iași, 1979 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea istorie-filosofie, promoția 1988; master „Management Educațional”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2007.


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1988-prezent; Director Școala Gimnazială nr. 2 1992 - 2011, Director adjunct 2011- prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2012 - 2014; 31 ani vechime în învățământ, 26 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Doresc să realizez un management eficient, centrat pe calitatea actului de predare, pe implicarea activă a profesorilor, elevilor, părinților în atingerea obiectivelor școlii, pe construirea unui climat de încredere și siguranță pentru toți participanții la procesul instructiv-educativ. Astfel, școala se poate dezvolta instituțional și va putea să promoveze, la un nivel superior, valorile educaționale. 

Profesori

Petrea Paula

profesor matematică-fizică


Studii

Liceul "Vasile Alecsandri" Galați, promoția1986, Universitatea "Dunărea de Jos"- Galaţi, Facultatea de Ştiinţe, specializarea matematică-fizică, promoția 2002Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de matematică din 2000 până în prezent; 16 ani vechime în învățământ. Director în perioada 2006-2008 la Școala Gimnazială Nr. 2 Fârțănești. Din 1.09.2013 profesor de matematică a Școlii Gimnaziale Nr.2 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Încerc să fac cât mai accesibile cunoștințele din domeniul matematicii, tuturor elevilor și în același timp îmi doresc să le cultiv încrederea în forțele proprii, pentru că atunci când iți dorești cu adevărat să realizezi ceva în viață, prin munca si perseverență, totul este posibil. 

Crivoi Gabriela

profesor lb.română


Studii

Liceul nr. 7, promoția 1987. Facultatea de Litere și Științe, Universitatea "Dunărea de Jos"- Galați. Specializarea limba română-limba franceză, promoția 1997. Master Teoria și practica textului, Univ. "Dunărea de Jos"-Galați, promoția 1998


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Limba și literatura română din 1997 până în prezent; 20 de ani vechime în învățământ; 19 ani de vechime în Școala Gimnazială nr.1 Independența. Responsabil C.M. Limbă și comunicare din 2002 până în prezent.


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Menirea mea ca profesor de limba și literatura română este de a sensibiliza creator elevii prin promovarea literaturii, determinându-i să citească. Misiunea mea include și transmiterea în mod profesional și empatic a regulilor exprimării elegante, a ortografiei corecte și a comunicării coerente și eficiente.

Vârlan Nicoleta

profesor lb.română


Studii

Liceul de Muzică şi Arte Plastice Gheorghe Tatarescu Focşani, promoţia 2000, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Litere şi Teologie, specilalizarea Limba franceză- Limba română, promoţia 2004


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Limba şi literatura română din 2004 până în prezent; 12 ani vechime în învăţământ, din care 10 ani vechime în Şcoala Gimnazială Nr. 2 Independenţa.
Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea este de a crea caractere puternice, care să răzbească în viaţa prin muncă, dăruire şi talent. De asemenea, îmi doresc să le insuflu copiilor dorinţa de a citi, de a descoperi, de a se cultiva, de a-şi urma pasiunile, oricare ar fi acelea.

Novac Mihăiţă

profesor religie ortodoxă


Studii

Liceul Industrial Metalurgic Galati, promoția 2004; Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie, specializarea: Teologie didactică, Universitatea "Dunarea de Jos"-Galați, promoția 2008.


Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor de religie ortodoxă din 2008 până în prezent, 8 ani vechime în învățământ, 6 ani la Școala Gimnazială Nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Doresc sa cultiv în inimile și cugetele elevilor, dragostea față de Dumnezeu și de aproapele. Sper să înțeleagă importanța virtuților creștine și rolul lor esențial în viață, împlinind astfel voia lui Dumnezeu.

Corneci Iulian

profesor chimie-fizică


Studii

Liceul de Chimie Industrială, Câmpulung Muscel, jud. Argeș, promoția 1978; Institutul Politehnic București, Facultatea de Tehnologie Chimică, specializarea Chimie-Fizică, promoția 1987; Universitatea din București, Facultatea de Chimie, specializarea Chimie-Fizică, promoția 1998.


Grad didactic definitivat


Experienţă profesională

Profesor de Chimie-Fizică 1987-prezent. Membru în Consiliul Consultativ al IȘJ Galați 2011-prezent. Membru în Comisia Centrală a ONC(1994-1999), 2015-prezent. Membru CA Școala Gimnazială Nr.1 Independența. Coordonator/însoțitor lot. olimpice. Pentru merite deosebite în activitatea didactică, am fost premiat cu: diplome de excelență (IȘJ, Primărie, Guvernul României (2008). Președintele României, conferă Medalia ,,Meritul pentru Învățământ" în clasa a II-a (2004).Trustul de presă "Dunărea de Jos" SA, acordă medalie și diploma:,,Profesioniștii ultimului sfert de secol (2014); 29 ani vechime în învățământ,14 ani vechime în Școala Gimnazială nr.1 Independența.


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Prin muncă și pasiune, am încercat să descopăr și să promovez elevii pasionați de chimie,stimulându-le curiozitatea și dorința acestora pentru studiul științelor, ajutându-i să înțeleagă tainele chimiei, insuflându-le spiritul competitiv și bucuria înțelegerii unei științe fascinante. "Ce faci pentru tine, dispare odata cu tine, ce faci pentru alții, rămâne pentru eternitate."

Filer Simona

profesor biologie


Studii

Grup Școlar "Radu Negru" Galați, promoția 1999; Universitatea "Al.I.Cuza" Iași, Facultatea de Biologie, specializarea biochimie, promoția 2003Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor de biologie 2007-prezent; 

9 ani vechime în învățământ, 2 ani vechime la Școala Gimnazială nr.1, Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să dezvolt în fiecare copil o pasiune pentru natură. Cred ca satisfacția cea mai mare este atunci cand reușești să stârnești unui copil curiozitatea și interesul pentru cunoaștere.

Modiga Ruxandra

profesor lb.franceză


StudiiGrad didactic II


Experienţă profesionalăMisiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa


Dajbog Mirela

profesor matematică


Studii

Liceul "Dumitru Moțoc" Galați, 2005, Universitatea "Dunărea de Jos"-Galaţi Facultatea de Ştiinţe specializarea matematică-informatică, promoția 2008
Grad didactic II


Experienţă profesională

Profesor de matematică din 2008 până în prezent; 8 ani vechime în învățământ. Din 1.09.2013 profesor de matematică a Școlii Gimnaziale Nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să reușesc să apropii elevii de disciplina matematică. Îmi doresc ca elevii sa treacă prin primul lor examen important, Evaluarea Națională cu rezultate deosebite.

Ochianu Marian

profesor educație fizică și sport


Studii

Liceul cu Program Sportiv Galați, promoția 2002; Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea "Dunarea de Jos" Galați, promoția 2006, Master "Activitati Motrice", promoția 2008


Grad didactic II


Experienţă profesională

Prof. educație fizică și sport 2008-prezent; 9 ani vechime în învățământ; 8 ani la Școala Gimnazială Nr.1 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îmi doresc să cultiv în sufletele copiilor valorile necesare pentru a putea răzbi și pentru a putea fi respectați în societate.

Gorea Mirela Diana

profesor educație plastică


Studii

Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin", Galaţi, promoția 2003; Universitatea Naţională de Arte Plastice, Bucureşti, promoţia 2007 Grad didactic debutant


Experienţă profesională

Profesor de educaţie plastică la şcolile gimnaziale nr 3, nr. 10, nr.20, Galaţi; 5 ani vechime în învăţământ, 3 ani în Şcoala Gimnazială nr. 1 din Indepenedenţa.


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea ca profesor de educație plastică este să insuflu elevilor dragostea de frumos, dezvoltarea gustului estetic și cunoașterea valorilor artistice și culturale.


Berescu Didța

profesor Informatică și TIC


Studii

Liceul Tehnologic "Paul Bujor"

Universitatea "Dunărea de Jos"-Galaţi, Facultatea de Ştiinţe specializarea matematică-informatică


Grad didactic debutant


Experienţă profesională

Profesor de informatică 2020-prezent; 


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea ca profesor de Informatică și TIC este  să las o amprentă pozitivă în fiinţa fiecărui elev, să inspir elevii sa îndrăgească informatica, să dezvolte o pasiune pentru această disciplină care poate deschide multe drumuri în viaţă pe viitor.


Neagu Daniela

profesor ed. tehnologică


StudiiGrad didactic


Experienţă profesionalăMisiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa


Bocșan Iuliana

profesor fizică


Studii

Facultatea de Chimie, Universitatea București, promoția 1996Grad didactic I 


Experienţă profesională

Profesor de chimie-fizică din 1996, din 2017 până în prezent la Școala Gimnazială Nr. 1 Independența și Școala Gimnazială Nr.1, Tulucești


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Misiunea mea în școală este de a transpune noțiunile teoretice de fizică în viața de zi cu zi.


Mocanu Lenuţa

profesor biologie


Studii

Liceul Agroindustrial Braila 1978; Universitatea de Șiinte Agricole și Medicină Veterinară-București Facultatea de Biologie 2008; Facultatea de Zootehnie 1988.


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de educație tehnologică 1998-2008; Profesor biologie 2008-prezent; 18 ani vechime în învățământ dintre care 3 ani vechime la Școala Gimnazială Nr.2 Independența


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

De-a lungul anului școlar mă preocup ca elevii să învețe să iubeasca natura, să cerceteze și să experimenteze, să aibă un comportament ecologic, să identifice eventualele riscuri privind sănătatea.

Postelnicu Doru

profesor educație fizică și sport 


Studii
Grad didactic definitivatExperienţă profesionalăMisiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa


Mihalache Daniel

profesor geografie


Studii

Liceul Pedagogic „C. Negri” Galați, profil Științe sociale, promoția 2005; Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Economice, specializarea Geografia turismului, promoția 2008; Master la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing și comunicare în afaceri, promoția 2010


Grad didactic definitivat


Experienţă profesională

Profesor de geografie (2009-2014, 2015-prezent); Meteorolog la Stația Meteorologică Galați (2011-prezent) 

6 ani vechime în învățământ; 4 ani la Școala Gimnazială Nr. 1 și 2 Independența; 5 ani vechime în activitatea de meteorologie.


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Îndrumarea elevilor spre crearea unei viziuni științifice și unitare despre lume și viață, natură și societate și spre dezvoltarea gândirii creative și a capacităților de investigare.

Manole Oana

profesor lb.engleză


Studii

Liceul Economic "Virgil Madgearu",Galati 2008-2012; Universitatea "Dunarea de Jos", Facultatea de Litere, specializarea romana-engleza, 2012-2015; Universitatea "Dunarea se Jos", Facultatea de litere; Master-Specializarea: Traducere si Interpretariat, 2015-2017Grad didactic debutant


Experienţă profesională

Profesor limba si literatura engleză în cadrul şcolii nr. 40 "Iulia Hasdeu" -2015; Profesor limba şi literatura engleză în cadrul şcolii gimnaziale nr.1 Independenţa-prezent


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

O limbă straină e ca o panza între tine şi cel căruia îi vorbeşti,ca o manuşă care-ţi desparte mâna de mâna celuilalt.Încă de la început imi asum misiunea de a îmbunătăți rezultatele școlare ale elevilor noștri și de a-i conduce pe culmile succesului

Strinate Angelica

profesor lb.engleză şi 

lb.franceză


Studii

Liceul Cuza Voda Galați, Universitatea "Dunărea de Jos", Galați, promoția 2002


Grad didactic II


Experienţă profesională


Profesor limba engleză si franceză din 2002 până în prezent, la Școala 2 din 2012 până în prezent


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Sper sa le placă copiilor activitățile pe care le pregătim în timpul orelor de curs și în afara școlii.

Niță Gheorghe

profesor muzică


StudiiGrad didactic debutant


Experienţă profesională

Profesor de muzică din 2016-prezent; 17 ani vechime în învăţământ, 1 an în Şcoala Gimnazială Nr. 1 Independenţa


Misiunea mea în Şc. Gimn. Nr.1 Independenţa

Scopul: combaterea kitsch-ului din muzică; dezvoltarea gustului estetic şi a valorilor culturale.