Directori


Mihăilescu Mihaela-director


Studii

Liceul de matematică-fizică ”Al. I. Cuza” Focșani, promoția 1986; Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea filosofie-istorie, promoția 1990.


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1990-prezent; Director 1995 - prezent; Metodist IȘJ Galați 2007 -prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2007 - 2014; 26 ani vechime în învățământ, 26 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Școala Gimnazială nr. 1 Independența este școala în care m-am format și dezvoltat ca profesor și ca director. Îmi doresc să am puterea, răbdarea și entuziasmul de a insufla personalului școlii determinarea și încrederea mea că pot schimba în bine destine și lucruri. Mihăilescu Adrian-director adjunct


Studii

Liceul de chimie industrială Iași, 1979 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Istorie și filosofie, specializarea istorie-filosofie, promoția 1988; master „Management Educațional”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 2007.


Grad didactic I


Experienţă profesională

Profesor de Istorie și cultură civică 1988-prezent; Director Școala Gimnazială nr. 2 1992 - 2011, Director adjunct 2011- prezent; Formator (colaborator) al CCD Galați 2012 - 2014; 31 ani vechime în învățământ, 26 ani vechime la Școala Gimnazială nr. 1, Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Doresc să realizez un management eficient, centrat pe calitatea actului de predare, pe implicarea activă a profesorilor, elevilor, părinților în atingerea obiectivelor școlii, pe construirea unui climat de încredere și siguranță pentru toți participanții la procesul instructiv-educativ. Astfel, școala se poate dezvolta instituțional și va putea să promoveze, la un nivel superior, valorile educaționale. 

Personal didactic auxiliar

Tărbuc Iulia Beatrice

secretară


Studii

Grup Școlar Industrie Alimentară Nr.1 Galați


Experienţă profesională

Educatoare suplinitoare din 2009, la Gradinița nr.1,  din 2013 secretară la Școala Gimnazială nr.1 Independența


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

Îndeplinirea atribuțiilor stabilite în fișa postului, în mod operativ și eficient

Tene Mihaela

secretară/bibliotecară


Studii

Liceul nr.6 Galați, promoția 1989


Experienţă profesională

Secretar/bibliotecar din anul 2009 până în prezent.


Misiunea mea în Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa

"Învață din ziua de ieri, trăiește-o pe cea de azi și speră în ziua de mâine."- Albert Einstein