Valori promovate în Şcoala Gimnazială nr. 1 Independenţa:

Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a spune „NU” factorilor perturbatori. Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale. Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

Organizăm activitățile instructiv– educative cu scopul de a forma elevi apți:

-să-şi cunoască propria valoare;

-să încerce să se autodepăşească;

-să gândească independent;

-să-şi rezolve singuri problemele;

-să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;

-să înveţe să se protejeze singuri;

-să comunice în mod eficient cu ceilalţi.  

Noutăţi: Proiect Erasmus+: New Education Era of Digital Skills

 Procedură de recrutare și selecție a grupului țintă-ELEVI

Revista Nouă ne pasa, ediția XV. nr 1 2021-2022

Catalog școlar virtual online

Selecție elevi - proiect Erasmus+ (2020-2020)

Ordinul 5617/23.09.2020 privind suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Ordinul nr. 4249/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

Măsuri în sistemul românesc de învățământ în baza Hotărârii de Guvern privind starea de alertă și a Legii 55/2020

Ordinul de ministru privind înscrierea în învățământul primar (anul școlar 2020-2021)

Ordin nr.4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar

Măsurile cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgență, emise de M.E.C. în 28.04.2020

În intervalul 11-21 martie 2020, cursurile se suspendă din cauza epidemiei de coronavirus. Urmăriti site-ul școlii, pagina de facebook și mesageria telefoanelor cu mesaje de pe catalogul online (cei de la gimnaziu), a grupurilor de whatsapp sau messenger!


Numere telefon pentru contact în această perioadă:

Mihaela Mihăilescu- 0749083790 sau 0749083791

Tene Mihaela- 0744606801  sau fix scoala 0236827143

e-mail școala:  scoala1indep@yahoo.com


Rezultate Proiect Innovate together

Proiect de ordin privind structura anului școlar 2019-2020

Proiect de parteneriat european Innovate together 2017-2019

Regulament intern Școala Gimnazială Nr.1 Independența

Regulament de organizare şi funcţionare a Școlii Gimnaziale Nr.1 Independența

                                                                                                                                   mai multe noutăți >>